دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی فارابی | دوره دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار قم

افتخارات و دستاوردها

قبولی دانش آموزان در دانشگاه های معتبر