دبیرستان غیردولتی پسرانه ابونصر فارابی | متوسطه دوره دوم اداره آموزش و پرورش استان قم

درباره ما

درباره دبیرستان پسرانه ابونصر فارابی

دبیرستان  غیر دولتی پسرانه ابونصر فارابی از سال 1375 تاسیس شده و در رشته های علوم تجربی و علوم ریاضی دانش آموز می پذیرد. این دبیرستان یکی از معتبرترین و موفق ترین مدارس درحوزه آموزش و پرورش استان قم می باشد که با هدف بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی به تعلیم و تربیت فرزندان شما می پردازد.

اهداف آموزشی و پرورشی : 

• گسترش ارتباط موثر بین مدرسه اولیا و دانش‌آموزان

• امکان نمایش انواع کارنامه و نمودارهای تحصیلی و انضباطی

• ارتقاء فرهنگ استفاده صحیح از فناوری‌های جدید در مدارس