دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی فارابی | دوره دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار قم

افتخارات ورزشی

کسب رتبه های متعهد ورزشی